Нови правила в ЕС за авторското право от 7 юни

0

7 юни е крайният срок, в който държавите членки трябва да транспонират новите правила на ЕС в областта на авторското право в националното си законодателство.

Новата Директива за авторското право защитава творчеството в ерата на цифровите технологии, като носи конкретни ползи за гражданите, творческите сектори, пресата, изследователите, преподавателите и институциите в областта на културното наследство в целия ЕС. В същото време новата Директива за телевизионните и радиопрограми ще улесни предлагането от европейските радио- и телевизионни оператори на някои предавания чрез онлайн услугите им, достъпни зад граница. Освен това днес Комисията публикува своите насоки относно член 17 от новата Директива за авторското право, в които се предвиждат нови правила относно онлайн платформите за споделяне на съдържание.

Двете директиви, които влязоха в сила през юни 2019 г., имат за цел да модернизират правилата на ЕС в областта на авторското право и да позволят на потребителите и творците да се възползват максимално от цифровия свят, в който услугите за излъчване онлайн на музика, платформите за видео по заявка, сателитната телевизия и телевизията през интернет протокол (IPTV), новинарските агрегатори и платформите, на които потребителите качват съдържание, се превърнаха в основни канали за достъп до творчески произведения и публикации в пресата. Новите правила ще стимулират създаването и разпространението на съдържание с по-висока стойност и ще дадат възможност за повече цифрово използване в основни сфери на обществото, като в същото време защитават свободата на изразяване и други основни права. С транспонирането им на национално равнище гражданите и предприятията в ЕС могат да започнат да се възползват от тях.

Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, заяви: „Директивата за авторското право и Директивата за телевизионните и радиопрограми ще създадат условия за наличието на повече съдържание в целия ЕС. Творците ще получават справедливо възнаграждение за своята работа, а потребителите ще могат да разчитат на ясни правила за защита на свободата на словото. С транспонирането на двете директиви в националното законодателство всеки ще се възползва от новите възможности, така че да можем напълно да извлечем най-доброто от интернет и от телевизионните и радиопрограми, включително и зад граница.“

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, добави: „С новите правила за авторското право Европа определи стандарт за използването на творческо съдържание онлайн. Новите правила гарантират справедливо възнаграждение в цифровото пространство за творците, като същевременно защитават свободата на изразяване — основна ценност в нашите демокрации. Те показват решимостта ни да гарантираме, че това, което е незаконно офлайн, е незаконно и онлайн. По-специално насоките относно член 17 ще спомогнат за насърчаване на пазара за лицензиране в полза на творците, както и на потребителите, които ще се възползват от по-голяма правна сигурност при качването на своето съдържание онлайн.“

Новата Директива на ЕС за авторското право

Директивата относно авторското право в цифровия единен пазар предвижда нови правила за гарантиране на по-справедливо възнаграждение за творците и носителите на права, издателите на публикации в пресата и журналистите, по-специално когато техните произведения се използват онлайн, и увеличава прозрачността в отношенията им с онлайн платформите. Тя включва и нови гаранции за пълна защита на свободата на изразяване онлайн на гражданите на ЕС, които ще могат законно да споделят своето съдържание. Освен това новите правила създават и повече възможности за използване на защитени с авторско право материали онлайн и зад граница за целите на образованието, научните изследвания и опазването на културното наследство.

Насоки относно член 17 — Директива за авторското право

Насоките относно член 17 от новата Директива за авторското право имат за цел да подпомогнат съгласуваното прилагане в различните държави на тази важна разпоредба от новите правила на ЕС в областта на авторското право. В член 17 се предвижда, че доставчиците на онлайн услуги за споделяне на съдържание трябва да получат разрешение от носителите на права за съдържанието, качено на техния уебсайт. Ако такова разрешение не е дадено, те трябва да вземат мерки за предотвратяване на неразрешено качване на данни. Насоките съдържат практически указания относно основните разпоредби на член 17, като помагат на участниците на пазара да спазват по-добре националните законодателства при тяхното прилагане.

В насоките се вземат предвид становищата, получени от заинтересованите страни и държавите членки, участвали в срещите, организирани от Комисията за обсъждане на най-добрите практики за сътрудничество между онлайн платформите за споделяне на съдържание и носителите на права.

Новата Директива за телевизионните и радиопрограми

Новите правила, определени в Директивата за телевизионните и радиопрограми, гарантират, че гражданите на ЕС могат да получат достъп до по-широк избор от програми онлайн и зад граница. Директивата улеснява предлагането от радио- и телевизионните оператори на някои предавания чрез услугите им за достъп до излъчвания на живо или на запис във всички държави членки, като същевременно гарантира, че творците получават подходящо заплащане за използването на тяхното съдържание. Тя също така опростява разпространението на повече радио- и телевизионни канали от операторите на услуги за препредаване.

Контекст

През септември 2016 г. Европейската комисия предложи да се модернизират правилата на ЕС в областта на авторското право като част от цифровия единен пазар, като се гарантира, че те са подходящи за цифровата ера. Директивата беше приета през април 2019 г. Сега държавите членки трябва да уведомят Комисията за своите закони за транспониране на двете директиви. Комисията ще анализира текстовете след тяхното нотифициране.

Целта на насоките относно член 17 от Директивата за авторското право е да се подпомогнат държавите членки при прилагането на новите правила относно използването на защитено съдържание от доставчиците на онлайн услуги за споделяне на съдържание и да се насърчи развитието на пазара за лицензиране между носителите на права и доставчиците на онлайн услуги за споделяне на съдържание, като се гарантира подходящ баланс между различните основни права на ползвателите и на носителите на права. За да осигури на държавите членки възможно най-добрите насоки Комисията организира диалог със заинтересованите страни, за да обсъди най-добрите практики за сътрудничество между онлайн платформите за споделяне на съдържание и носителите на авторски права.

Този диалог със заинтересованите страни, проведен между октомври 2019 г. и февруари 2020 г., събра представители на носителите на права, доставчиците на онлайн услуги за споделяне на съдържание, потребителите, ползвателите и организациите за защита на основните права, за да споделят своите становища и да обсъдят възможни практически решения за прилагането на член 17. За да приключи диалога със заинтересованите страни, между юли и септември 2020 г. Комисията проведе целева писмена консултация. Различните елементи на насоките бяха обсъдени и с държавите членки в контекста на Контактния комитет по въпросите на авторското право след консултацията от миналото лято.

Прегледана: 141869

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече