Ново разследване за петричкия кмет Димитър Бръчков от ГЕРБ: Как куха фирма на неграмотен ром спечели обществена поръчка за ремонт на свлачище (документи)

0

Нова далавера на кмета от ГЕРБ в Петрич Димитър Бръчков, която води директно в затвора – куха фирма, записана на неграмотен ром, която дължи 2 млн. лева на НАП, е спечелила обществена поръчка за ремонт на свлачище, разкри Narod.bg. Резултатът – освен пладнешкия грабеж, хората тук трябва да живеят в постоянен страх, защото свлачището е опасно и до днес.

Според документ от прокуратурата, с който редакцията на Narod.bg разполага, разследване на престъплението на Бръчков и сие се води по чл. 256 от НК, по който на замесените се полага до 8 години затвор.

ИСТОРИЯТА

През 2018 година Община Петрич плаща 240 хил. лева за ремонт на свлачищен участък с дължина 60 метра. Ремонтът е извършен некачествено и местните хора, които се притесняват от евентуални инциденти в района, подават сигнал до прокуратурата.

Започва разследване, при което се установява, че собственикът на фирмата, спечелила поръчката и дала 10 години гаранция, не знае за такъв договор, не е подписвал никакви документи и дори не знае къде се намира град Петрич.

Остават въпросите кой е усвоил четвърт милион лева, кой ще изпълни ремонт на ремонта и защо никой юрист в община Петрич не е проверил с кого подписва и на кого плаща.

Обществена поръчка и договор под въпрос

В началото на 2018 година община Петрич обявява обществена поръчка с предмет:  „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ОБЩИНСКИ ПЪТ BLG 2177 КЪРНАЛОВО – ДРЕНОВО: УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕН УЧАСТЪК ПРИ КМ 8+020 ДО КМ 8+120, по която кандидатстват три фирми.

https://info-m.eu/petrichnew/?p=82&embed=true#?secret=Aka9snC8T7#?secret=trIKDo2M4P

Две от тях – „Елит строй” АД и „Дикистрой” ЕООД  са отстранени още на етап техническо предложение, защото според комисията не отговарят на зададените в проектната документация критерии.

Така до финала стига единствено фирма „Класико проект” ЕООД, която предлага цена за изпълнение малко над 240 хил. лв., която според наши източници е била най-високата от трите ценови оферти.

Проверката показа, че през март 2015 година същата фирма е спечелила и друга обществена поръчка в община Петрич за 280 хил. лв. без ДДС, т.е. 336 000 лева с данъка. Възложено й е да извърши  „Строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с. Кърналово“, съобщи тогава Blagoevgrad News.

По всичко изглежда, че фирмата вече има история в община Петрич и поверяването на втора обществена поръчка не е изненада, а не буди и особено съмнение, особено в местната администрация под контрола на кмета от ГЕРБ Димитър Бръчков, която очевидно от последвалите процеси изобщо не си е направила труда да извърши проверка на фирмата, с която сключва договор за 240 хиляди лева.

 „Ремонт на ремонт” и разследване на прокуратурата

Гаранцията, която дава „Класико проект” ЕООД, е 10 години, но само няколко месеца след приключване на дейностите по договора започват проблемите и се появяват очевадни следи от некачественото изпълнение.

Следват серия от сигнали от граждани на община Петрич, които алармират за проблеми в ремонтирания участък.  Налага се да се направи любимият на ГЕРБ „ремонт на ремонта”, който пълни чекмеджетата на тарторите в хунтата. Гаранционния срок е в самото начало, но се оказва невъзможно да се отстранят дефектите, тъй като контактът с фирмата-изпълнител вече е доста труден.

Един сигнал в прокуратурата дава началото на разкрития, които поставят под въпрос професионализма на хората, които работят в община Петрич, а действията може да бъдат квалифицирани като форма на безстопанственост и безотговорност при разходване на публичните средства.

Договорът с община Петрич е подписан от Веско Велков, който е собственик на фирма „Класико проект” ЕООД. Велков е от село Дългоделци, общ. Якимово, обл. Монтана и според показанията, които сам дава пред Специализирана прокуратура, той не е подписвал договор с община Петрич, като дори не знаел къде се намира градът.

Собственикът на фирмата, която през последните години е спечелила доста обществени поръчки в цялата страна, на практика е бедняк от ромски произход, който „придобил” дружеството, на което дори не знае името, след като получил 500 лв. от човек, когото не познава.

Графологична експертиза доказва думите му, че не е подписвал документи, свързани с договора с община Петрич.

Привлечен за показания се оказва и управителят на фирма „Класико проект” ЕООД Величко Ангелов Кръстев от Своге, който е бил упълномощен да извършва операции чрез банковата сметка на дружеството.

Кръстев, обаче, подобно на собственика Велков, се затруднява да отговори на въпросите на разследващите и заявява, че преди 7-8 години се съгласил фирмата да бъде прехвърлена на негово име и твърди, че не е оперирал с посочената банкова сметка, по която община Петрич е платила.

Величко Кръстев обяснява още, че при прехвърлянето на фирмата е подписал и пълномощно на името на едно от лицата, които го отвели при нотариус, но не помни името му.

„Сламени човеци” и дългове за милиони

Всички разкрити факти сочат, че става дума за „сламени хора“, на които са прехвърлени фирми, за да се прикрият реалните собственици и да се избегне каквато и да било отговорност.

Пълномощните, които откриваме в регистрите, упълномощават  адв. Надежда Димова Денева да представлява фирма „Класико проект” ЕООД пред Агенция по вписванията, а всички платежни нареждания от името на фирмата за внесени държавни такси са  направени от  наредител Валентин Денев, който вероятно е съпруг на адв. Денева.

Това създава сериозни основания, че именно двамата съпрузи са реалните разпоредители с тази фирма.

Проверка в регистъра на АПИС показва, че името на Величко Кръстев е свързано с още 40 фирми, на които е собственик или управител, по всяка вероятност без въобще да подозира.

Веско Велков пък е собственик на „Класико проект” ЕООД и още една фирма, като и двете имат сериозни задължения към НАП.

„Класико проект” ЕООД дължи на Националната агенция по приходите близо 2 млн. лева към април 2021 година. Това означава, че община Петрич ще изпадне в невъзможност,  да получи евентуално вземане на неустойки по договора, каквито със сигурност се налагат, заради дефектиралия участък. 

Нещо повече, при сключване на договор за обществена поръчка задължително се упоменава условието, че при наличие на потвърждение от НАП и Агенция “Митници” за публични  задължения на изпълнителя на договора, плащанията не се извършват към фирмата-изпълнител, а съобразно указанията на данъчната администрация.

Такова условие има и в договора сключен между община Петрич и „Класико проект” ЕООД, но въпреки съществуващите задължения на фирмата, всички 240 хил. лв. са и изплатени по посочената банкова сметка, до която и собственик, и управител твърдят, че нямат достъп. Това предполага, че община Петрич вероятно е нарушила и данъчното законодателство на страната.

Друго обстоятелство за състоянието на фирмата изпълнител, което буди недоумение е, че към момента на подписване на договора с община Петрич „Класико проект” ЕООД е имала само двама осигурени работници.

Срокът на изпълнение на поръчката е 45 календарни дни, в които, според регистрите, дружеството е имало наети само 2 души. На практика това означава, че община Петрич е сключила договор с фирма, която няма работници, които да изпълнят строително-монтажните дейности.

Въпроси с труден отговор

По време на разследването на прокуратурата са разпитани и членовете на комисията по избор на изпълнител на поръчката А. Кръстева, Н. Попов, Л. Ковачев, К. Стоянова, Т. Янакиев, но никой от тях не е могъл да посочи лицето, което е подало документите и е подписало договорът.

Официално от община Петрич тогава са заявили, че юристът Антоанета Кръстева е проверила документите на дружеството и е оформила договора, но и тя заявила, че не помни лицето, което се е явило, за да подаде документите и е подписало договора в следващ момент.

По време на проучването на темата бяха изпратени въпроси до община Петрич с надеждата, че може някой от служителите й все пак да си спомни детайли около тази обществена поръчка, но официален отговор така и не бил получен.

Недоумение буди фактът,  че някой е подписал договора с община Петрич, усвоил е 240 хил. лева, извършил е „през пръсти“ заложените дейности, а за нито едно от изброените действия не знаят нито управителят, нито собственикът на фирмата. Отговорност трудно ще бъде потърсена от хората, които са поставени фиктивно начело на въпросната фирма, а некачественото изпълнение ще бъде за сметка на всички граждани на общината.

Община Петрич и служителите, които работят в нея, са допуснали грешка, която струва на данъкоплатците 240 хил. лв., за хората остава само разочарованието и опасността, която се създава за  преминаващите ежедневно през този участък.

Заплахата от инциденти е реална, а към момента липсват логични отговори на десетките въпроси, свързани с липсата на отговорност и контрол от страна на местната управа.

Разследването е за престъпление по чл. 256 от НК, който казва следното:

Чл. 256. (Отм. – ДВ, бр. 10 от 1993 г., нов – ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Който чрез използване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ получи от държавния бюджет, от бюджета на държавното обществено осигуряване или от бюджета на Националната здравноосигурителна каса неследваща се парична сума в големи размери или даде възможност на друго лице да получи такава сума, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години и глоба от хиляда до пет хиляди лева.

Прегледана: 95675

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече