Ето ги документите за демонтажа на паметника, наистина трябва да се маха на парчета (снимки)

0

Областната управа публикува документите за демонтажа на паметника на съветската армия на четвъртия ден от началото на мероприятието. „Разчленяването на паметника“, както е посочено в документите, е възложено от областната администрация на проектантското бюро Beta Consult LTD. Наред с възложението е цитирана заповед за изпълнение, издадена от главния архитект на София, като се посочва, че други актове не са необходими.

Става ясно още, че ще бъдат демонтирани всички скулптурни композиции, както и 10-те венеца, символизиращи ключовите победи на Червената армия през Втората световна война. 

Вече не е тайна и мястото, където ще бъдат извозвани парчетата от монумента – ще ги складират в район Панчарево, село Лозен, в местността Джуджин азмак.

Приложена е и скица, наречена „Схема на разчленяване на паметника на части с тегло до 4,5 тона“.

От плана става ясно, че по график действията по демонтажа е трябвало да започнат дни по-рано, още през ноември, и да приключат между 5 и 11 януари с довършителни работи. 

Със снимков материал са демонстрирани най-сериозните пукнатини по фигурите на монумента, които се нуждаят от реставрация по преценката на потърсения като консултант скулптор Марин Марков. Констатирани са пукнатини в бронзовите отливки, които ги правят много опасни на тази височина, както и пукнатини в цокъла и краката на всички фигури на най-високата част от монумента, пише в заключението.

Областната администрация продължава да следва стриктно одобрения от Столична община План за безопасност и здраве при свалянето за реставрация на фигурите от Паметника на Съветската армия, уверяват оттам.

Публикуваме без редакторска намеса, с оригинален правопис и с частични съкращения „Плана за безопасност и здраве“, представен от изпълнителя на областната управа, която пък го оповести.

ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

ОБЕКТ: Демонтаж на бронзовите фигури и барелефи от

монумент „Паметник на съветската армия“

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: „Княжеска градина“, София

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Областна администрация на област София

ФАЗА: ТП

Възлагане: Настоящият проект е изготвен съгласно възлагателно писмо от Областна администрация на област София № ОА 23-16 753 (от 21-09-2023). Обектът се третира по чл.196 от ЗУТ и не е необходимо издаване на РС и актове по Наредба №3 , тъй като вече има заповед за неговото изпълнение издадена от Главния архитект на София.

Разположение:

Монумент „Паметник на съветската армия“ е разположен в „Княжеската градина“, която се намира се между бул. „Васил Левски“, ул. „Гурко“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и бул. „Цар Освободител“ в гр. София. Композицията заема площ от 200 кв. м. и е разделена хоризонтално на няколко нива.

На преден план са изнесени две скулптурни композиции. Източната представя 14 двуметрови бронзови фигури, а западна – 16 фигури. До централната част на паметника водят гранитни плочи с дължина 80 метра и широчина 22 метра. На пиедестал с височина около 16.50 m и с квадратно сечение около 5/5 m са монтирани 3 бронзови фигури, като едната е с височина 8 метра, а другите две са високи 7,5 метра. Средната фигура държи в ръка шмайзер, който достига до максималната кота на фигуралната композиция – около 10.50 m от нивото на цокъла. Самият долен край на композицията е на височина от около 23.10 m oт околните асфалтирани алеи . От трите страни има релефни композиции с дължина 6 метра и височина 2,2 метра. Размерите са представени в заснемане, изработено от инж. Красимир Шаламанов.

Съществуващо състояние на паметника: Гранитните настилки и облицовки са в лошо състояние. Голяма част от плочите са напукани и/или надигнати.

Гранитните облицовки са изпълнени от едроразмерни елементи със сложни геометрични фигури и голяма част от тях са разместени или свлечени, а друга отлепени или липсващи. Това поврежда и съседните плочи и паметникът започва да се саморазрушава. На местата на дефектите и масово комрометираните фуги прониква вода, което уврежда и носещата конструкция на съоръжението.

1. Плочи за мемориалния надпис

В първите редове гранитни плочи на пиедестала се забелязват процеси на външно разрушаване на покритието на армировката на бетоновата конструкция и на процеси на разлагане на слепващата композиция между камъка и бетона. Вижда се, че поради дългото въздействие на влага, цикли на замръзване и разтопяване самия бетон също е претърпял разрушителни процеси. За сега те не са опасни, но в бъдеще може да се мисли за тяхното демонтиране.

Снимка: Областна управа на София

В зоната на мемориалния надпис многократно са били правени ремонти с ниско качество. В резултат на това между облицоващите двусантиметрови плочи и основния камък зад тях, както се вижда по- долу са възникнали цепнатини, залепващата композиция се е разпаднала, част от плочите са се отделили от основата си, а останалите съвсем скоро могат да ги последват.

Необходимо е премахването на всичко плочи върху, които е издълбан надписа, защото тяхното състояние крие сериозни опасности.

2. Скулптурната група

В много лошо състояние е и скулптурната група на върха на пиедестала. Всички фигури са от бронз. При монтажа краката им са напълнени с бетон. През годините е прониквала вода, бетонът се е раздувал при циклите на замръзване и разтапяне водата в него и по тази причина краката на фигурите са се „разцепили“. Освен това в цокъла на фигурите са се образували пукнатини в бронза, които нарушават целостта на отливката и правят фигурите доста опасни. В становището на скулптура Марин Марков подробно и изчерпателно са описани дефектите, които са се проявили по време на експонирането на паметника на открито и причините за тяхното проявяване. Това са: появата на три типа пукнатини в бронзовите фигури, начало и развитие на корозията на укрепващите елементи, начало на стареене на бронза и последващо „заразяване“ на материала с бронзова болест, наблюдаване на неравномерна патина.

Препоръки:

Паметникът и опасните плочи с мемориалния надпис да се демонтират.

Каменната облицовка по пиедестала е в добро състояние. Няма напукани блокове и плочи. Не е необходимо да се предприемат интервенции за демонтаж или подмяна на каменни блокове по нея.

Начин на изпълнение:

Демонтажът на основната скулпторна композиция да се извърши с автокран „LIEBHERR“ – LTM 1100 – 4.2 . По- малките 3 фигурни композиции изправени до стените на цокъла , двете групи в близост до бул. „Цар Освободител“, както и венците от двете страни на алеята към основната композиция да бъдат демонтирани от кран „LIEBHERR“ – LTM 1070-4.1. или кранове с подобни, но с не по-малки носимоспособности и с близки технически характеристики.

Самите скулптори ще бъдат разчленени на отделни части с максимално тегло до 5 t. Това е начина, по който се изграждат големи бронзови фигури, като на пример статуята на Св. София в Ларгото на столицата. Тя беше сглобена и в последствие заварена от не по- малко от 150 отделни отливки.

Този метод на работа беше консултиран със скулптора Марин Марков, който е специалист в областта на леенето и сглобяването на монументални произведения на изкуството.

Снимка: Областна управа на София, проектантско бюро Beta Consult LTD

Това разчленяване ще позволи по-лесно транспортиране и няма да попречи по- късно за сглобяването на фигурите на новото място определено за тяхното експониране. Преди да започне демонтажа на основната скулптурна група е необходимо съществуващото скеле да се разшири, укрепи и доизгради във височина, така че да се монтира стабилна работна площадка на нивото на скулптурната група.

Скулптурната група се разчленява на части с тегло, което удовлетворява товароподемността на крана, т.е. до около 5 t . Преди да започне разчленяването е задължително частта, която ще се отделя да бъде добре временно осигурена. Разчленяването да стане с подходящи инструменти и с минимални щети за скулптурата;

По наши изчисления всяка от фигурите трябва да се разчлени на две части от кръста нагоре- половината на торса и главата и другата половина, всяка от които би била около 4-5 тона. Запълнените с бетон крака, също се разделят от кръста надолу и се демонтират по отделно, като първо се открие бронзовия цокъл и се разруши бетона в основата.

Схема на работа при демонтажа:

1. С такелажи средства се захваща позиция 1- ръката със шмайзера. Стоманените въжета се окачат на куката на крана „LIEBHERR“ – LTM 1100 – 4.2. обират се луфтовете. След това се извършват срезовете по оранжевата линия. Точните места на срезовете се съгласуват със скулптор, който ще е отговорен за монтажа в последствие. След това позиция 1 се вдига и се полага в подходящ дървен сандък. Процесът продължава със следващите части, като се спазва описаната последователност.

2. Втората част за демонтаж е плащът на войника

3. Дясната ръка, главата и половината торс на жената са трета позиция

4. Лявата част с детето са следващата позиция

5. Продължава се с главата и лявата част от торса на войника

6. Позиция 6 е дясната част от торса на войника, който трябва да се раздели от работника

по височина

7 и 8 позиции са торса на работника

8. Продължава се до нивото на бетона в краката на фигурите по време на монтажа на

паметника. Това са позиции 9,10 и 11

9. След това с подходящи срезове по височина съгласувани от скулптора се отстраняват бронзовите отливки от краката на фигурите. В хоризонтален разрез това ще стане като условните цилиндри , които представляват краката се разделят на три части. Отделят се от бетона, който като сърцевина остава закрепен към постамента.

10. Накрая се премахва и останалия бетон. Подходът на механизацията (автокранове, автомобили товарни камиони, бетоновози и др.) може да бъде по алеята започваща от ул. „Гурко“ и успоредна на бул. „Евлоги Георгиев“ в южната страна на градината.. Позиционирането на крановете и подходите на механизацията ще бъдат предмет на План за безопасност и здраве.

Демонтажът на останалите скулпторни групи да се извърши по същия начин, като за целта може да се използва по – малък кран и се осигурят подходящи сапани. Един възможен кран би бил например „LIEBHERR“ – LTM 1070-4.1.

Демонтираните елементи се извозват до поземлен имот с индетификатор 44063.6232.2104 по кадастрална карта и кадастрални регистри с местонахождение обл. София, Столична община, гр. София, р-н „Панчарево“, с. Лозен, местност Джуджин азмак.

Демонтажът да се извърши от специализирани за дейността бригади. Всички строителни отпадъци да се извозят от площадката на места, определени от Общината. След завършване на демонтажа на фигурите върху горния край на пиедестала се излива стоманобетонна плоча. Тя се свързва със стария бетон посредством дюбели от N10x 25 залепени със строителна химия ( например HILTI HIT 200) x3 бр./m 2 . Плочата е с дебелина 10 cm и се изпълнява от бетон В 30. Армира се с двойна мрежа от N8 (долна и горна) 15/15 cm. Върху плочата се залепва хидроизолация за консервиране на конструкцията на пиедестала.

Изливането на бетона се извършва с кюбел. За целта се използва по-малкия кран и камион – миксер с бетон помпа, който ще напълни кюбела. Всички елементи на околната паркова среда като пейки, кошчета, кашпи и други подобни се отстраняват от пътя на механизацията за времето на строителството. Пътят се огражда с указателна лента закрепена на временни колчета и се поставят табели с надпис: „Моля преминете по друга алея“.

След завършването на демонтажите и транспортни работи Възложителят (Областна управа гр. София) се задължава да ремонтира всички повреди по настилката, които са възникнали по време на строителния период. Също така и да разположи подвижните елементи на парковата среда на местата им от преди започването на демонтажа.

Заключение:

Съществуващото скеле се анкерира към плочата на върха на пиедестала. След това се издига до височина 25 метра и се изгражда втора работна площадка на около 3.5- 4 метра над съществуващата. Скулптурната група от върха на пиедестала се демонтира със 100 тонен кран Liebherr или подобен, като се разчлени на части с максимално тегло от 5 t. Останалите бронзови скулптори и описаните редове от плочи се демонтират със 70 тонен кран Liebherr или подобен.

Каменната облицовка по пиедестала е в добро състояние. Тя не се засяга. След завършване на демонтажа на фигурите върху горния край на пиедестала се излива стоманобетонна плоча.

Областната управа е публикувала и останалите схеми и документи по демонтажа на Паметника на Съветската армия. Това става в деня, в който съдът в София се разпореди да получи цялата налична документация по проекта. Можете да я прочетете подробно тук.

Прегледана: 88885

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече